Trudno wyobrazić sobie aktora, któremu nieśmiałość nie utrudniła kariery zawodowej. Zjawisko to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Warto jednak zauważyć, że w tym zawodzie można sobie z tym problemem poradzić. Trzeba jednak wiedzieć, jak to zrobić, gdyż bagatelizowanie tego zjawiska, może mieć bardzo negatywne konsekwencje.

Czy aktor może być nieśmiały?

Każdy aktor, podobnie zresztą jak inne osoby, ma swoje wady i zalety. Nieśmiałość to cecha charakteru, która (odpowiednio formowana) nie powinna przeszkadzać w budowie kariery aktorskiej. Należy jednak pamiętać, że kluczową kwestią jest w tym przypadku podejście do tematu. Czy zajęcia z aktorstwa mogą pomóc nieśmiałości? W pewnym sensie tak. Trzeba jednak pamiętać, że najwięcej w tej materii dzieje się w głowie aktora. Musi on przepracować ten problem sam ze sobą, podchodząc do niego w profesjonalny i rzetelny sposób. Nieśmiałość w aktorstwie można pokonać chociażby poprzez właściwe podejście do tej pracy. Emocjonalne angażowanie się w role z określonymi postaciami, może w dużym stopniu utrudnić tą pracę. Problemem może być też chęć szybkiego nastawienia na sukces i ciągła obawa przed poniesieniem klęski w świecie zawodowym.

Jak mężczyźni i kobiety przeżywają swoją nieśmiałość?

Każdy człowiek jest nieśmiały na swój sposób. Można jednak zauważyć, że u kobiet nieśmiałość ta ma miejsce przede wszystkim na płaszczyźnie relacyjnej. Widać to zwłaszcza na przykładzie ról, w których odgrywa się sceny bliskości pomiędzy kobietą i mężczyzną. O ile męscy aktorzy podchodzą do nich często w sposób dość uporządkowany, o tyle u kobiet problem ten często narasta. Brakuje w tym wszystkim zdrowego podejścia do zawodu, jakim jest aktor. Jakie cechy powinna mieć dobra aktorka? Ważne, aby umiała ona traktować swą rolę w sposób maksymalnie profesjonalny. Jest to umiejętność, do której nie przygotują żadne i to nawet najlepsze warsztaty aktorskie. Zdolność tą trzeba nabyć w toku zdobywania doświadczenia zawodowego.

Podsumowując, zarówno mężczyźni, jak i kobiety zupełnie inaczej przeżywają swoją nieśmiałość. Problem ten pojawia się zwłaszcza u tych osób, które muszą zawodowo odgrywać pewne role. Dlatego aktorzy należą do grona ludzi, dla których wrodzona nieśmiałość jest wyjątkowym problemem, z którym trzeba sobie radzić.

Leave a comment